Kiedy obserwujesz…

Kiedy obserwujesz brak konieczności przyjmowania jedzenia czy picia, kiedy przekraczasz te wszystkie swoje bariery, kiedy się wznosisz poza najsilniejsze uwarunkowanie zbiorowe, znikasz w tym jako osoba, która coś osiągnęła. Po prostu cicho uśmiechasz się w sobie, widząc te wszystkie mity, nie dotyczące Boga, który jest i w tej realizacji. Cokolwiek się wydarza, obserwujesz i czułością obejmujesz w TERAZ.

Nulina

Wolność od jedzenia

Wolność od jedzenia, to jedna z ciekawszych przygód, kiedy to przekraczasz ustalone schematy i sam z sobą konfrontujesz się w obliczu niezaprzeczalnej prawdy- nie jestem zobowiązany do niczego, mogę, ale NIE MUSZĘ. To „ nie muszę”, jest podwaliną do poszerzania horyzontów, a one nie mają końca…

Nulina

Wolność

Jesteś wolny w swym kierowaniu uwagi na poszczególne aspekty życia.

Wolność Twego serca zawsze prowadzi Cię w najciekawsze doświadczenia.

Czujesz, że jest coś więcej, niż rutyna dni powtarzalnych we wszystkim, w tym także automatyczne wkładanie do ust tych samych pokarmów, wypowiadania tych samych słów i przyglądanie się tym samych schematom myślowym- do czasu aż Twoje spojrzenie świadomie zostanie zwrócone to Tego niezwykłego wnętrza, kryjącego cały wszechświat możliwości.

Wolność od jedzenia, to jedna z ciekawszych przygód, kiedy to przekraczasz ustalone schematy i sam z sobą konfrontujesz się w obliczu niezaprzeczalnej prawdy- nie jestem zobowiązany do niczego, mogę, ale NIE MUSZĘ. To „ nie muszę”, jest podwaliną do poszerzania horyzontów, a one nie mają końca…

Czytaj dalej „Wolność”

Dlaczego „suchy czas” jest taki wyjątkowy?

Dlaczego „suchy czas” jest taki wyjątkowy?

💧ponieważ automatycznie odpada odczucie głodu, ciało przestawia się zupełnie na inny tryb wnikliwego wglądu i oczyszczania

💧ponieważ sfera emocjonalna, która może się uwidocznić jest widziana bardzo wyraźnie i dzięki temu w czasie obserwacji uwolniona, a nie przykryta jedzeniem lub czymkolwiek

💧ponieważ jest to najbardziej naturalna forma życia dla w pełni samowystarczalnego ciała, kiedy umysł wyjdzie poza silne uwarunkowania.

Czytaj dalej „Dlaczego „suchy czas” jest taki wyjątkowy?”

Chwile

Wewnętrzne słońce, miłość którą emanujesz, wciąż ogrzewa każdy fragment wątpliwości i zaprzeczeń. Możesz chcieć zawrócić by nie przedzierać się przez te wszystkie zaułki cienia zasłaniające istotę prawdy o Twojej Boskiej samowystarczalności. Jednak, kiedy wołanie z głębi Twego serca nieustannie zaprasza Cię do tych odkryć, wciąż wracasz do chwil, kiedy samoświadomość objawia Ci tą Moc w Tobie. To co było trudem, staje się odpowiedzią i sensem przejścia przez ciemność wszystkich negacji. Nic, ani nikt nie może powstrzymać TEGO, który prowadzony przez Wszechświat wskazuje na nieograniczoność przez żaden aspekt wcześniejszych doświadczeń.

Czytaj dalej „Chwile”