Bez obietnic

Żadnych obietnic, zero manipulacji i brak ingerencji w Twe święte doświadczenie. Mogę jedynie inspirować Cię do odkrycia Twej własnej Mocy z której wypływa możliwość życia z zasobów Miłości, którą Jesteś. Tylko tak możesz zakotwiczyć się w czymś co i tak jest Obecne, a jedynie warstwy myśli insynuują niemożliwość wybrania dla siebie tej Wolności. Im więcej chwil w Ciszy, a mniej zgiełku rozproszonych myśli, tym łatwiejsze rozpoznanie siebie jako Istoty niezależnej od przymusu jedzenia i picia. W harmonii stajesz się Jednym z Tym co tworzy każdy stan i to objawia Ci się w tym zaufaniu.
Nulina